Home

Ingeschreven in het handelsregister onder nummer 34201198, fiscaal nummer 8160.50.831.

Bestuur:
Ing. H.D. Oostmeijer (voorzitter)
Mr. E. Keukens-Seubring (secretaris)
D.J. ’t Hoen (penningmeester)
Prof.dr. S. Middeldorp (lid medisch-wetenschappelijke zaken)
Drs. A.J. van IJperen (lid hulpverlening)

Contactgegevens:
Mr. C.H.J. van der Meer (secretaris)
Lomanstraat 48 I
1075 RD Amsterdam
haemophilia@xs4all.nl
www.haemophilia.nl