Home

Ingeschreven in het handelsregister onder nummer 34201198, fiscaal nummer 8160.50.831.

Bestuur:
Ing. H.D. Oostmeijer (voorzitter)
– Vacant (secretaris)
D.J. ’t Hoen (penningmeester)
dr. M. Peters (lid medisch-wetenschappelijke zaken)
Drs. A.J. van IJperen (lid hulpverlening)

Contactgegevens:
Stichting Haemophilia
P/a Atalantahof 45
3124 BA Schiedam
Info@haemophilia.nl
www.haemophilia.nl