Activiteiten

In het jaar 2019 is aan de doelstellingen van de stichting uitvoering gegeven. Invulling van de doelstellingen heeft gestalte gekregen door:

  • verstrekking van een exploitatiebijdrage aan de Nederlandse Vereniging van Hemofilie-Patiënten;
  • subsidiëring van diverse projecten op het terrein van de doelstelling van de stichting en;
  • subsidieverstrekking aan onderzoekers, actief op het terrein van de doelstelling van de stichting.

Voorts zijn diverse aanvragen van directe financiële hulp van individuele patiënten met hemofilie of met daarmee verwante erfelijke bloedstollingsafwijkingen gehonoreerd.