Doelstellingen

Verwezen wordt naar de eerste alinea van het beleidsplan.