Financiële verantwoording

Rekening van baten en lasten over 2018 en 2019

Baten20182019
Resultaat beleggingen€ -474.433€ 848.360
Overige baten€ 52.000€ 6.989
Totaal baten€ -422.433€ 855.349
Uitvoeringskosten eigen organisatie€ -6.125€ -7.604
Totaal beschikbaar voor doelstellingen€ -428.558€ 847.745
Lasten
Wetenschappelijk onderzoek€ 75.000€ 208
Preventie en voorlichting€ 0€ 0
Patiënten informatie en samenwerking€ 66.807€ 99.188
Totaal besteed aan doelstellingen€ 141.807€ 99.396
Overschot€ -570.365€ 748.349

 

Toelichting Rekening van baten en lasten over 2018 en 2019

De middelen van de stichting worden via een externe vermogensbeheerder belegd volgens een bestuurlijk vastgesteld, laag risicovol, profiel.

De uitvoeringskosten betreffen vooral de kosten van het voeren van de administratie van de stichting alsmede de accountantscontrole.

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Kosten door hen gemaakt in de uitoefening van hun functie kunnen worden vergoed.